Thuisverpleging

Palliatieve thuisverpleging kan onder meer volgende taken vervullen:

– pijnbestrijding

– medicatietoediening

– hygiënische zorg

– psychosociale ondersteuning van de patiënt en zijn of haar naasten.

 

Het is belangrijk dat de zorg steeds in nauw overleg gebeurt met de huisarts en andere zorgpartners. Naast de reguliere thuisverpleging kan ook de multidisciplinaire begeleidingsequipe langskomen bij de patiënt.