LEIF opleidingen

LEIFartsenopleiding

Een vijfdaagse opleiding voor artsen. De opleiding biedt inzicht in euthanasie, diverse beslissingen aan het levenseinde en de mogelijkheden van palliatieve zorg. Klik hier voor meer info.

 

LEIFopleiding

Een vijfdaagse opleiding voor verpleegkundigen en andere professionele zorgverleners (psychologen, maatschappelijk werkers, kinesisten…). De opleiding biedt inzicht in diverse beslissingen bij het levenseinde en mogelijkheden van palliatieve zorg. Klik hier voor meer info.

Praktische info

Verschillende opleidingen palliatieve zorg komen in aanmerking voor

In de opleidingsdatabank van de Vlaamse Overheid kun je nagaan of de opleiding van jouw keuze voor bepaalde steunmaatregelen in aanmerking komt en onder welke voorwaarden.