Pallialine Richtlijnen palliatieve zorg

Inleiding

Elke palliatieve patiënt heeft recht op kwaliteitsvolle zorg, ongeacht de zorgsetting waarin hij zich bevindt. Dit vereist voldoende kennis en expertise van alle betrokken zorgverleners.

 

De Pallialine-richtlijnen formuleren aanbevelingen over belangrijke aspecten van de zorg voor palliatieve patiënten en hebben tot doel zorgverleners te ondersteunen bij het up-to-date houden van hun kennis.

 

Deze richtlijnen zijn gebaseerd op recente wetenschappelijke literatuur. Ze worden ontwikkeld door een multidisciplinair samengestelde auteursgroep met praktijkervaring die ook rekening houdt met de toepasbaarheid van de richtlijn in de Belgische zorgcontext. Bij belangrijke nieuwe inzichten uit de wetenschappelijke literatuur of wijzigingen in de Belgische zorgcontext worden de richtlijnen herzien of geactualiseerd.

 

Deze website is gebaseerd op de Nederlandse website www.pallialine.nl van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).