VTO (Vorming, training en opleiding)

Welkom op ons platform.

Hier vindt u opleidingen die wij zelf organiseren, maar eveneens een oplijsting van opleidingen bij partners. Deze hebben ook palliatieve zorg als thema of link. 

 

Wij hechten veel belang aan het welzijn van zorgverleners van personen met palliatieve zorgnoden en hun naasten. Wij stimuleren het volgen van vorming, training en opleiding (VTO) als een levenslange activiteit.

 

Het is onze overtuiging dat een VTO aanbod mee inspeelt op het ontplooien van een persoon tot een breder, completer, zelfverzekerd iemand. VTO richt zich niet alleen op het verwerven van blijvende kennis maar meer dan ooit ook op attitude, gevoelens en connecties.

Palliatieve zorg Vlaanderen (PZV) wil mensen helpen hun deskundigheid te verbreden en te versterken. Dit kan in een individueel leertraject maar ook als lid van een leergroep. 

PZV heeft een eigen georganiseerd aanbod en biedt daarnaast vorming en trainingen aan in samenwerking met de collega netwerken en externe deskundigen.

Het aanbod zet in op het verwerven en versterken van gevorderde en gespecialiseerde competenties in palliatieve en levenseindezorg als persoon, als zorgende medemens, als deel van een zorgend team en een diverse samenleving.  

Concreet gaan wij voor samen leren, elkaar versterken en inspireren door een kennisplatform (webinars, online) en vormingsinitiatieven met leeruitkomsten die je kan vertalen naar de dagelijkse zorgpraktijk.

Kies een van onderstaande opties: