Vrijwilliger

Vrijwilligers zijn informele zorgverleners die onbetaald ondersteuning bieden aan patiënten en hun naasten, voornamelijk op psychosociaal en praktisch vlak. Ze bieden een aanvulling op mantelzorg en professionele zorg en vervullen een belangrijke kwaliteitsversterkende en complementaire rol. Vrijwilligers vind je overal: in de thuissituatie, het ziekenhuis, het woonzorgcentrum…

 

De belangrijkste rol van vrijwilligers in de palliatieve zorg is ‘er zijn’ voor de patiënt en zijn naasten. Vrijwilligers houden mensen gezelschap, bieden een luisterend oor en helpen bij kleine huishoudelijke of verzorgende taken (bv. oppas, vervoer…).

Zo dragen ze bij aan het welbevinden en comfort van patiënten en hun naasten, ze gaan vereenzaming tegen en verlichten de taak van mantelzorgers en professionele zorgverleners. Ze kunnen ook een tussenpersoon in de communicatie zijn en noden en wensen van de patiënt signaleren bij mantelzorgers en zorgverleners. Vrijwilligers leveren dus een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van palliatieve zorg.

 

94% van de organisaties die palliatieve zorg bieden werken met vrijwilligers, waarvan 80% direct contact hebben met patiënten.