Palliatieve zorgeenheid in het ziekenhuis

Een palliatieve zorgeenheid is een kleine ziekenhuisafdeling (minimum 6, maximum 12 bedden) voor palliatieve patiënten met een korte levensverwachting. Het gaat om mensen die niet thuis kunnen of willen blijven.

 

Een multidisciplinair team van deskundigen verleent aangepaste comfortzorg op maat van de patiënten en hun omgeving, in een huiselijke sfeer waarin kleinschaligheid en rust centraal staan. Het zorgpersoneel biedt niet alleen medische, maar ook psychosociale en existentiële ondersteuning, zowel aan de patiënt als zijn naasten. Vaak is een palliatieve eenheid niet gebonden aan bezoekuren zoals een gewone ziekenhuisafdeling.

 

Naast de palliatieve eenheden in ziekenhuizen bestaan er plaatselijke initiatieven die lijken op een eenheid. Net zoals een palliatieve eenheid zijn deze initiatieven bedoeld voor patiënten die niet thuis kunnen verzorgd worden, maar die ook niet in een ziekenhuis willen verblijven. Ze kunnen er verblijven in een huiselijke omgeving en gespecialiseerde palliatieve zorg ontvangen.  

 

Elke regio in Vlaanderen beschikt over minstens één gespecialiseerde palliatieve zorgeenheid. Klik hier voor een overzicht van palliatieve zorgeenheden in Vlaanderen.