Basisopleiding Palliatieve Zorg voor Artsen

Door wie

Palliatieve Zorg Vlaanderen organiseert jaarlijks een basisopleiding palliatieve zorg voor artsen in samenwerking met één van de netwerken.

 
Doelgroep

Huisartsen en specialisten die hun kennis over palliatieve zorg willen verruimen.

 
Wachtlijst

Om op de wachtlijst te komen, contacteer

vorming@palliatievezorgvlaanderen.be 

Raadpleeg onze vormingsagenda om op de hoogte te blijven van alle komende opleidingen: 

Aantal dagen

Zes lesdagen verspreid over meerdere maanden. 

 
 
Wanneer

De Basisopleiding Palliatieve Zorg Voor Artsen gaat jaarlijks door. 

Inhoud

Volgende onderwerpen komen aan bod:

Waarom deze basisopleiding?

Artsen die in aanraking komen met palliatieve situaties staan voor de uitdaging de nodige kennis te vergaren in een versnipperd opleidingslandschap. In het huidige universitaire artsen curriculum komt palliatieve zorg immers maar beperkt aan bod, ondanks de reeds gemaakte opwaardering in het curriculum. Daarom ontwikkelde het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg, ondertussen hervormd tot Pallion, een aantal jaar geleden de basisopleiding palliatieve zorg voor artsen. Deze opleiding werd opgepikt door Palliatieve Zorg Vlaanderen en wordt sindsdien jaarlijks georganiseerd roterend over de Vlaamse provincies, in samenwerking met de Vlaamse universiteiten en netwerken palliatieve zorg. Dit jaar is de eer opnieuw aan Pallion, samen met de Universiteit Hasselt en Palliatieve Zorg Vlaanderen.

Doelgroep en leerdoelen

Spreekt deze opleiding u als arts of specialist aan en wil u uw basiskennis van palliatieve zorg vergroten?

Na de opleiding bent u in staat palliatieve situaties tijdig te herkennen, het gesprek hierover aan te gaan en de terminale fase aan te kaarten. U kan in de meest voorkomende situaties een goede pijn- en symptoomcontrole toedienen en de patiënt en zijn omgeving ondersteunen op verschillende niveaus van palliatieve zorg (fysiek, psychologisch, spiritueel, en sociaal). Bovendien weet u wat u van andere hulpverleners en ondersteunend diensten kan verwachten.

Inhoud en organisatie

De opleiding bestaat uit zes zaterdagen van oktober 2022 tot april 2023. Elke lesdag bestaat uit een mix van kennisoverdracht, interactieve werkvormen en oefeningen. Deelnemers dienen het hele traject te volgen en ontvangen op het einde een getuigschrift. Dit getuigschrift geeft automatisch toegang tot het Interuniversitaire Postgraduaat Palliatieve Zorg voor Artsen, een verdiepende opleiding.

Basisopleiding palliatieve zorg voor artsen: editie 2024-2025

Praktische informatie

Locatie:  

APB Gouverneur Kinsbergencentrum, Doornstraat 331, 2610 Wilrijk

Bereikbaarheid:

Gratis en voldoende parking.

Openbaar vervoer: Ver van treinstation gelegen, bussen rijden vanaf treinstation Antwerpen Centraal naar de locatie.

Inschrijvingsgeld:

830 euro

KORTINGTARIEF HAIO: 530 euro

  • Komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille (Erkenningsnummer DV.O237616)
  • Accreditatie wordt aangevraagd

Data en thema’s

12/10/2024

 

Verwelkoming        

Inleidende begrippen palliatieve zorg

Overzicht aanbod palliatieve zorg landschap

Van cure naar care

Inleiding zorgethiek

Afronding van de dag: samenvatting, take home messages, evaluatie

16/11/2024

Pijncontrole

Afronding van de dag: samenvatting, take home messages, evaluatie

07/12/2024

Symptoomcontrole

Afronding van de dag: samenvatting, take home messages, evaluatie

08/02/2025

Communicatie

Afronding van de dag: samenvatting, take home messages, evaluatie

15/03/2025    

De context van de patiënt

Omgaan met familie

Spirituele zorg

Afronding van de dag: samenvatting,  take home messages, evaluatie

26/04/2025

Medisch begeleid sterven : Euthanasie – palliatieve sedatie, …

Integratie van de opleiding door middel van casuïstiek

Afronding van de dag door de dagvoorzitter= evaluatie en afronding van de BOPZA-opleiding

Sprekers worden later medegedeeld