Basisopleiding Palliatieve Zorg voor Artsen

Door wie

Palliatieve Zorg Vlaanderen organiseert jaarlijks een basisopleiding palliatieve zorg voor artsen in samenwerking met één van de netwerken.

 
Doelgroep

Huisartsen en specialisten die hun kennis over palliatieve zorg willen verruimen.

 
Wachtlijst

Om op de wachtlijst te komen, contacteer

vorming@palliatievezorgvlaanderen.be 

Raadpleeg onze vormingsagenda om op de hoogte te blijven van alle komende opleidingen: 

Aantal dagen

Zes lesdagen verspreid over meerdere maanden. 

 
 
Wanneer

De Basisopleiding Palliatieve Zorg Voor Artsen gaat jaarlijks door. 

Inhoud

Volgende onderwerpen komen aan bod:

Waarom deze basisopleiding?

Artsen die in aanraking komen met palliatieve situaties staan voor de uitdaging de nodige kennis te vergaren in een versnipperd opleidingslandschap. In het huidige universitaire artsen curriculum komt palliatieve zorg immers maar beperkt aan bod, ondanks de reeds gemaakte opwaardering in het curriculum. Daarom ontwikkelde het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg, ondertussen hervormd tot Pallion, een aantal jaar geleden de basisopleiding palliatieve zorg voor artsen. Deze opleiding werd opgepikt door Palliatieve Zorg Vlaanderen en wordt sindsdien jaarlijks georganiseerd roterend over de Vlaamse provincies, in samenwerking met de Vlaamse universiteiten en netwerken palliatieve zorg. Dit jaar is de eer opnieuw aan Pallion, samen met de Universiteit Hasselt en Palliatieve Zorg Vlaanderen.

Doelgroep en leerdoelen

Spreekt deze opleiding u als arts of specialist aan en wil u uw basiskennis van palliatieve zorg vergroten?

Na de opleiding bent u in staat palliatieve situaties tijdig te herkennen, het gesprek hierover aan te gaan en de terminale fase aan te kaarten. U kan in de meest voorkomende situaties een goede pijn- en symptoomcontrole toedienen en de patiënt en zijn omgeving ondersteunen op verschillende niveaus van palliatieve zorg (fysiek, psychologisch, spiritueel, en sociaal). Bovendien weet u wat u van andere hulpverleners en ondersteunend diensten kan verwachten.

Inhoud en organisatie

De opleiding bestaat uit zes zaterdagen van oktober 2022 tot april 2023. Elke lesdag bestaat uit een mix van kennisoverdracht, interactieve werkvormen en oefeningen. Deelnemers dienen het hele traject te volgen en ontvangen op het einde een getuigschrift. Dit getuigschrift geeft automatisch toegang tot het Interuniversitaire Postgraduaat Palliatieve Zorg voor Artsen, een verdiepende opleiding.

Basisopleiding palliatieve zorg voor artsen: editie 2023-2024

Praktische informatie

Locatie:  

KULAK – Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk

 

Inschrijvingsgeld:

825 euro

KORTINGTARIEF HAIO: 525 euro

  • Komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille (Erkenningsnummer DV.O237616)
  • Accreditatie wordt aangevraagd

Data en thema’s

14/10/2023

 

Verwelkoming        

Inleidende begrippen palliatieve zorg

Overzicht aanbod palliatieve zorg landschap

Van cure naar care

Inleiding zorgethiek

Afronding van de dag: samenvatting, take home messages, evaluatie

18/11/2023    

Pijncontrole

Afronding van de dag: samenvatting, take home messages, evaluatie

09/12/2023

Symptoomcontrole

Afronding van de dag: samenvatting, take home messages, evaluatie

16/03/2024      

De context van de patiënt

Omgaan met familie

Spirituele zorg

Afronding van de dag: samenvatting,  take home messages, evaluatie

27/04/2024

Medisch begeleid sterven : Euthanasie – palliatieve sedatie, … .

Integratie van de opleiding door middel van casuïstiek

Afronding van de dag door de dagvoorzitter= evaluatie en afronding van de BOPZA opleiding

Sprekers worden later medegedeeld

Basisopleiding palliatieve zorg voor artsen: editie 2022-2023

Praktische informatie

Locatie:  

Universiteit Hasselt – Campus Diepenbeek – Gebouw D

Inschrijvingsgeld

Later te bepalen

Data en thema’s

15/10/2022       Inleidende begrippen palliatieve zorg

                             Overzicht aanbod palliatieve zorg landschap

                             Casuïstiek Ethiek

19/11/2022       Pijncontrole

10/12/2022       Symptoomcontrole

11/02/2023       Communicatie in palliatieve zorg

18/03/2023       De context van de patiënt

                             Spirituele zorg

29/04/2023      Euthanasie

                             Integratie van de opleiding door middel van casuïstiek

Bevestigde sprekers

Dr. Joke Bossers

Huisarts sinds 1986 -2021

Equipearts en Medisch Coördinator van de Palliatieve Limburgse Ondersteuningsequipe (Pallion)

PST-arts Jessa Ziekenhuis Hasselt

Dr. Jan Stulens

Huisarts sinds 2014

Equipearts van de Palliatieve Limburgse Ondersteuningsequpe (Pallion)

PE- arts AZ Vesalius Tongeren

Dr. Bert Broeckaert

Auteur van Begrippenkader medisch begeleid sterven

Godsdienstwetenschapper en ethicus met sterke interesse in onderzoek naar de wijze waarop grote wereldreligies omgaan met sterven en dood en de houding tov diverse vormen van medisch begeleid sterven.

Docent godsdienstwetenschappen aan Faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven.

Professor Dr. Johan Menten

Radiotherapeut oncologie UZ Leuven – op rust

Verantwoordelijke onderzoeksfonds palliatieve zorg tot 2021

Professor Dr. Wim Pinxten

Assistent professor medische ethiek UHasselt

Dr. Gert Huysmans

Voorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

Huisarts

Meer dan 20 jaar betrokken bij de werking van het palliatief centrum Coda in Wuustwezel