Kwaliteitsindicatoren

Systematisch monitoren en verbeteren van kwaliteit binnen je team!

Zowel de palliatieve eenheden en palliatieve supportteams in ziekenhuizen als de multidisciplinaire begeleidingsequipes thuis kunnen gebruik maken van de kwaliteitsindicatoren. Dankzij de kwaliteitsindicatoren kunnen ze intern hun zorg evalueren en verbeteren waar nodig.

 

De kwaliteitsindicatoren werden ontwikkeld door de onderzoeksgroep Zorg Rond het Levenseinde in samenwerking met Palliatieve Zorg Vlaanderen en Kom Op Tegen Kanker. Meer informatie over het ontwikkelingstraject en het implementatieonderzoek vind je in volgende publicatielijst

Begin 2021 werden de kwaliteitsindicatoren geëvalueerd en goedgekeurd door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ). 

 

In mei 2022 gaat de nulmeting van start. De meting gaat digitaal door en de dataverwerking zal gebeuren door dataverwerkers van het VIKZ. Het gebruik en geschiktheid van de kwaliteitsindicatoren zal verder gemonitord worden door een ontwikkelingsgroep van het VIKZ, waar Palliatieve Zorg Vlaanderen deel van uit maakt. Meer info en alle documenten zijn te raadplegen via de website van Zorgkwaliteit.be

Wat zijn kwaliteitsindicatoren?

Een kwaliteitsindicator is een meetbaar aspect van de zorg, dat een aanwijzing geeft over de kwaliteit van zorg. Kwaliteitsindicatoren kunnen betrekking hebben op de structuur, het proces of de uitkomsten van zorg.

 

De kwaliteitsindicatorenset voor palliatieve zorg bevat 36 indicatoren: 

Wat is het nut van kwaliteitsindicatoren?

De set kwaliteitsindicatoren voor palliatieve zorg is bedoeld om informatie te leveren aan palliatieve zorgaanbieders, zodat zij kunnen nagaan welke aspecten van de zorg verbeterd kunnen worden.

 

Kwaliteitsindicatoren maken het mogelijk om…

Wat zijn de streefnormen?

De berekende indicatoren worden terugbezorgd aan de dienst die de meting heeft uitgevoerd. Op die manier wordt verbeterinformatie verschaft. Aangezien het werken met kwaliteitsindicatoren relatief nieuw is in de palliatieve zorg, zijn er nog geen streefnormen geformuleerd. Elke dienst kan zelf bepalen welke scores ze nastreeft en (bij herhaalde metingen) welke verbeteringen in scores ze wil zien.

Hoe werd de kwaliteitsindicatorenset samengesteld?

De ontwikkeling van de kwaliteitsindicatorenset verliep in verschillende fasen:

 

een systematische literatuurstudie van bestaande relevante indicatorensets in binnen- en buitenland

 

verschillende expertraadplegingen, waarbij zowel professionele zorgverstrekkers, mantelzorgers als patiëntenorganisaties betrokken werden

 

een teststudie in diverse Vlaamse palliatieve zorgdiensten (palliatieve supportteams, MBE's en palliatieve zorgeenheden), waarbij het gebruik van de indicatoren en de procedure een eerste keer werden uitgetest

Wat met de vertrouwelijkheid van de gegevens?

Alle gegevens die aan de hand van de vragenlijsten verzameld worden, worden anoniem verwerkt. Op geen enkel moment zal iemand buiten de organisatie de namen zien van patiënten, naasten en hulpverleners die de vragenlijsten invullen. Om deze anonimiteit te garanderen, wordt er gewerkt met een unieke nummering. Diegenen die de vragenlijsten verwerken, krijgen enkel deze nummers te zien.

Hoe worden de gegevens verwerkt en teruggekoppeld?

Na afloop van de dataverzameling worden de data geanalyseerd door de dataverwerkers van het VIKZ. Deze data worden naar elke dienst, die gebruik maakt van de indicatoren, afzonderlijk teruggekoppeld. Die dienst kan dan zelf de data interpreteren en gebruiken voor het verbeteren van de zorg.

Vragen?

Met bijkomende vragen kan je terecht bij onze stafmedewerker Kathleen Leemans, via het e-mailadres
k.leemans@palliatievezorgvlaanderen.be of het telefoonnummer 02 255 30 45.