Met wie kan ik samenwerken?

Palliatieve zorg is bij uitstek multi- en interdisciplinair. De holistische benadering van palliatieve zorg vereist dat diverse disciplines betrokken zijn, vanuit de vier dimensies van palliatieve zorg: lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel.

 

Samenwerking is dan ook de kern van palliatieve zorg: samenwerking tussen zorg- en hulpverleners van verschillende disciplines, maar ook tussen formele en informele zorgverleners (mantelzorgers en vrijwilligers).

 

Palliatieve zorg is bovendien geen opdracht van specialisten alleen: generalistische palliatieve zorg is een opdracht van alle zorgverleners. Wanneer de zorgnoden complexer worden, kan beroep worden gedaan op zorgverleners gespecialiseerd in palliatieve zorg.

Basisaanbod

Gespecialiseerd aanbod