Praktische info

Verschillende opleidingen palliatieve zorg komen in aanmerking voor

In de opleidingsdatabank van de Vlaamse Overheid kun je nagaan of de opleiding van jouw keuze voor bepaalde steunmaatregelen in aanmerking komt en onder welke voorwaarden.

Annuleringsvoorwaarden

Annulering door deelnemer

U bent ingeschreven voor een PZV-activiteit vanaf het moment dat de gestandaardiseerde bevestigingsmail van uw inschrijving door onze dienst is verzonden. Vanaf dan gelden de volgende annuleringvoorwaarden:

 

1

Annulering gebeurt steeds schriftelijk via mail, telefonische melding is niet voldoende.

2

Annulering kan kosteloos in geval van ernstige ziekte of ongeval van de deelnemer. In geval van ernstige ziekte of ongeval, meldt u ons dit onmiddellijk schriftelijk vóór de start van de opleiding via mail en stuurt de nodige attesten door per mail. Het volledige inschrijvingsbedrag wordt, zo dit reeds was vereffend, terug gestort.

Let wel: Indien u ingeschreven bent voor een meerdaagse activiteit geeft ziekte of ongeval waardoor u slechts een deel van de sessies afwezig bent geen aanleiding tot kosteloze annulering. Het gemiste deel van de sessie kan in geval van een wederkerende opleidingen ingehaald worden.

3

Annulering om welke andere reden ook heeft de volgende regeling tot gevolg:

  • Annuleren kan kosteloos tot 1 maand voor de start.
  • Bij annulering tot 2 weken voor de start blijft 20% van het inschrijvingsbedrag verschuldigd + een administratiekost van €25 voor opleidingen/evenementen van 1 dag en € 62 voor opleidingen/evenementen van meerdere dagen.
  • Bij annulering binnen de 7 dagen voor de start van de opleiding blijft het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd. 
  • Indien u verhinderd bent de opleiding te volgen kan u zich, in plaats van te annuleren, wel laten vervangen door een collega of kennis. U meldt dit via mail vóór de start van de lessenreeks.
  • Wanneer een overnachting werd geboekt door PZV voor de deelnemer wordt deze overnachting geannuleerd en wordt de kostprijs van de overnachting teruggestort aan de deelnemer, onder voorbehoud dat het hotel de overnachting kosteloos annuleert. Indien kosteloos annuleren niet meer mogelijk is wordt dit bedrag in rekening gehouden.
  • Indien de PZV-activiteit van een live versie overschakelt naar een digitale versie blijft het inschrijvingsbedrag behouden vanwege de technische coördinatie en organisatie.

Annulering door Palliatieve Zorg Vlaanderen

PZV behoudt zich het recht voor om omwille van organisatorische redenen een initiatief af te gelasten (bv. door te weinig deelnemers) of te verplaatsen (bv. door ziekte van de lesgever of niet beschikbaarheid van een zaal door overmacht).

Alle deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via mail, hetzij telefonisch.

1

In geval van een afgelasting krijgt elke deelnemer het inschrijvingsbedrag, zo dit reeds was vereffend, integraal teruggestort.

2

In geval van een verplaatsing naar andere data, kan elke deelnemer hetzij zijn of haar inschrijving overzetten, hetzij kosteloos annuleren, waarbij het inschrijvingsbedrag integraal wordt teruggestort.

Bereikbaarheid

Onze kantoren bevinden zich in Vilvoorde op Luchthavenlaan 10.

Met de wagen

Adres: Luchthavenlaan 10, 1800 Vilvoorde.

Makkelijk bereikbaar via, R0, E19

Parkeren kan gratis aan de achterzijde van het gebouw.

In te geven adres om op de parking uit te komen: Jan Olieslagerslaan 1, 1800 Vilvoorde

Met de trein

Onze kantoren liggen op wandelafstand van station Vilvoorde. Komt u met de trein? Kies dan voor de uitgang langs de achterzijde, de parking van het station. Wandel vervolgens 5 min. tot ons kantoor.

Met de bus

Bushaltes: Vilvoorde Levis en Vilvoorde Fabrieksstraat zijn gelegen op de Luchthavenlaan en op wandelafstand van ons kantoor.