Huisarts

De huisarts vervult een centrale rol in palliatieve zorg. Hij of zij heeft ten eerste een belangrijke rol in vroegtijdige zorgplanning. Vroegtijdige zorgplanning kan al plaatsvinden nog voor iemand ziek wordt.

 

De huisarts zorgt er ook voor dat de zorgen voor de patiënt goed zijn georganiseerd en op elkaar zijn afgestemd. Hij of zij stippelt samen met de patiënt en zijn naasten een zorgtraject uit op maat van hun wensen en noden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met andere zorgverleners en -diensten, zoals thuisverpleegkundigen.

 

De huisarts zal de gezondheidstoestand van de patiënt in de loop van het ziekteproces opvolgen en streven naar zoveel mogelijk levenskwaliteit en comfort voor de patiënt, zowel op fysiek als psychosociaal vlak.

 

Voor de patiënt is de huisarts vaak een belangrijk aanspreekpunt en vertrouwenspersoon. De huisarts kan ook een belangrijke rol spelen bij het bespreken van levenseindebeslissingen.

 

Ook na het overlijden kan de huisarts verdere ondersteuning bieden aan de nabestaanden.

 

We bieden diverse opleidingen over palliatieve zorg aan voor huisartsen, zoals de LOK-pakketten en de basis- en vervolgopleiding voor artsen. Lees hier meer over ons vormingsaanbod.