Palliatieve zorg in cijfers

Algemeen

Cijfers 2021

Meer dan 

6 op 10

overlijdens in Vlaanderen gebeurt

verwacht of niet-plots 

 
 

 jaarlijks sterven in België 

0

mensen, waarvan naar schatting tussen de 45 tot 75% palliatieve zorg nodig heeft. Dat zijn wel  44.000 tot 82.500 mensen per jaar.

 
 

Euthanasie

Cijfers 2021

In 2021 werden

0

euthanasieaanvragen effectief uitgevoerd en geregistreerd.

Onder hen:
 74.3% Nederlandstaligen

25.7% Franstaligen

Plaats van overlijden

54.3% van de euthanasieuitvoeringen vinden thuis plaats. 29.6% in het ziekenhuis en 14.3% in een WZC

Onderliggende oorzaken tot verzoek euthnasie:

nieuwvormingen/kanker (62,8%), polypathologie (17,7%), ziekten van het zenuwstelsel (7,9%), ziekten van het bloedsomloopstelsel (3,7%), ziekten van de luchtwegen (2,3%), psychiatrische aandoeningen (0,9%), cognitieve stoornissen (1%), ziekten van spijsverteringsstelsel (0,9%) en letsel, vergiftigingen en bepaalde andere gevolgen van uitwendige oorzaken (0,9%)

0 %

van de personen die euthanasie ontvingen was ouder dan 70 jaar

0 %

van de personen die euthanasie ontvingen was ouder dan 80 jaar

Terminale kanker

Cijfers 2015

Van alle terminale kankerpatiënten in België ontving

0 %

palliatieve zorg.


In 2008 was dat nog 48%

Van alle terminale kankerpatiënten in Vlaanderen ontving

0 %

palliatieve zorg.

 

In heel België overleed 

0 %

van de terminale kankerpatiënten binnen de week na opstart van palliatieve zorg. We kunnen stellen dat er vaak te laat opgestart wordt.

In 2008 was dat 20,8%

Plaats van overlijden

Ziekenhuis 63%, Thuis 23%, Woonzorgcentrum 7%

 

Algemeen

Cijfers 2013

ruim

6 op 10

overlijdens in Vlaanderen gebeurt verwacht of niet-plots 

 
 

 jaarlijks sterven in België 

0

mensen, waarvan naar schatting tussen de 44.000 en 82.500 mensen baat zouden hebben bij palliatieve zorg.

 
 
0 %

van de patiënten opgenomen in de niet-gespecialiseerde afdelingen in het ziekenhuis zijn palliatief, volgens de nieuwe operationele definitie van de PICT

0 %

van de patiënten waarvan de huisarts op de hoogte was van de gewenste plaats van overlijden overlijdt op de plaats van voorkeur. Deze overeenstemming was het hoogst voor mensen die in het woonzorgcentrum (93%), in het ziekenhuis (94%) of palliatieve eenheid (83%) wensten te sterven. Het was het laagst voor mensen die thuis wensten te sterven (72%)

van het totale aantal niet-plotse overlijdens sterft ongeveer 4 op 10 in het ziekenhuis , 1 op 4 in een woonzorgcentrum en 1 op 4 thuis. 1 op 10 sterft op een palliatieve eenheid

bij

0 %

van het totaal aantal overlijdens na euthanasie of medisch geassisteerde zelfdoding in 2013 was een vorm van palliatieve dienstverlening betrokken

…van de 26.464 Belgen die in 2012 stierven aan kanker, ontving

0 %

een vorm van gespecialiseerde palliatieve zorg en 30% stierf thuis

0 %

van de overlijdens in Vlaanderen in 2013 zijn voorafgegaan door een vorm van gespecialiseerde palliatieve zorg

de afgelopen 10 jaar is de werking van de MBE’s in Vlaanderen gegroeid: 

van ruim 6.600 begeleidingen in 2008 naar ruim

0

begeleidingen in 2016

Bronnen

Bekomen van cijfers in samenwerking met:

  • Overlegorganen Gezondheid België
  • Statbel.fgov.be
  • Commissie euthanasie
  • Agentschap Zorg en Gezondheid
  • Vlaanderen

 

Hieronder bespreken we enkele artikelen of rapporten per thema:

Palliatieve zorg in een evoluerend zorglandschap

Kwaliteit van leven en dood

Palliatieve zorgnoden in 2040?

Euthanasie in België

Euthanasie bij personen met een psychiatrische aandoening of dementie

Euthanasie en medische hulp bij zelfdoding wereldwijd