Woonzorgcentrum

Palliatieve zorg behoort tot de kernopdrachten van elk woonzorgcentrum. Veel bewoners hebben palliatieve zorgbehoeften: de meesten van hen lijden aan één of meerdere chronische aandoeningen en voor velen is het woonzorgcentrum hun laatste verblijfplaats.

 

Volgens het woonzorgdecreet van 2019 moet elk woonzorgcentrum beschikken over een interdisciplinair team dat instaat voor de organisatie van palliatieve zorg, levenseindezorg en vroegtijdige zorgplanning. Dit team moet minstens bestaan uit… 

Dit interdisciplinair team heeft de volgende opdrachten: