Psycholoog

Een psycholoog ondersteunt palliatieve patiënten en hun naasten bij psychosociale en existentiële problemen:

De psycholoog kan psychische problemen detecteren, patiënten helpen om hun ‘coping’-vaardigheden te verhogen en minder angst, depressie, verdriet en kwaadheid te ervaren.

De psycholoog kan ook op sociaal vlak ondersteuning bieden, bijvoorbeeld door patiënten en hun naasten te helpen om bepaalde onderwerpen bespreekbaar te maken of door te bemiddelen bij conflicten.

Ook patiënten die kampen met zingevingsproblemen of die worstelen met levensvragen kunnen terecht bij een psycholoog.

De psycholoog is er niet enkel voor de patiënt, maar ook voor zijn of haar mantelzorgers en naasten. Een psycholoog kan ook na het overlijden ondersteuning bieden bij het rouwproces.

 

Het is wettelijk bepaald dat een palliatief netwerk, palliatief dagcentrum en palliatief supportteam in een ziekenhuis een psycholoog in dienst moet hebben. Voor de multidisiciplinaire begeleidingsequipes ligt dit niet wettelijk vast.