Netwerk palliatieve zorg

Een netwerk palliatieve zorg is een pluralistische organisatie die als doel heeft de uitbouw van palliatieve zorg in een regio te ondersteunen. In Vlaanderen en Brussel zijn er 15 netwerken palliatieve zorg. Elk netwerk is actief binnen een bepaalde regio. Bekijk hier het overzicht van netwerken palliatieve zorg in Vlaanderen. 

 

Een netwerk palliatieve zorg heeft de volgende wettelijke opdrachten:

Elk netwerk palliatieve zorg dient een samenwerkingsverband aan te gaan met een multidisciplinaire begeleidingsequipe.