Woonzorgcentra

Scan 'Vroegtijdige Zorgplanning, Palliatieve Zorg en Levenseindezorg' in woonzorgcentra

Waarom een scan palliatieve zorg voor woonzorgcentra?

Voor bewoners in woonzorgcentra is het belangrijk dat er voldoende expertise aanwezig is rond palliatieve zorg, zodat een optimale palliatieve zorgcultuur kan worden aangeboden. De motor van deze palliatieve zorgcultuur is de palliatieve referent functie, omringd door een multidisciplinair team. In 2019 werd het nieuwe woonzorgdecreet voorgesteld waarin deze specificaties vermeld staan. Om het woonzorgdecreet en de specificaties rond palliatieve zorg concreter te maken voor de woonzorgcentra, ontwikkelde het Agentschap Zorg en Gezondheid de tekst ‘Referentiekader kwaliteit van zorg inzake vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg in een woonzorgcentrum.’ Palliatieve Zorg Vlaanderen heeft dit referentiekader nu  omgevormd naar een scan. De scan is bedoeld als een praktisch instrument ter zelfevaluatie voor woonzorgcentra.

 

Doelstelling scan

Door middel van de scan kunnen woonzorgcentra:

De scan bevat:

Links en documenten bij de scan
Werken met de scan

De scan werd officieel gelanceerd op 9 oktober, de dag van de palliatieve zorg, in aanwezigheid van Minister Wouter Beke in woonzorgcentrum Triamant.

De netwerken palliatieve zorg zullen de scan uitrollen richting de voorzieningen en de woonzorgcentra ondersteunen in het bereiken van de vooropgestelde prioriteiten.

Vind hier het netwerk palliatieve zorg van jouw regio.

 

Na implementatie van de scan zullen we een database ontwikkelen, met daarin een overzicht van instrumenten, informatie, best practices, vormingen,… om op basis van de doelstellingen uit de scan tot effectieve verbetering van de zorg over te gaan. Op basis van de resultaten van de scan kunnen woonzorgcentra in de database op zoek naar de tool, vorming of ondersteuning die ze nodig hebben om hun doelen en prioriteiten te realiseren.

 

Er werden webinars gehouden voor directies en medewerkers van woonzorgcentra via ZOOM.  Hierin wordt de ontwikkeling van de scan toegelicht en de hoe hij ingevuld kan worden in je woonzorgcentrum.

Een opname van de webinar is terug te vinden onderaan deze pagina.

 

Contact

Wij willen deze scan graag up-to-date houden. Feedback of suggesties ter aanpassing van de scan mag je sturen naar info@palliatievezorgvlaanderen.be

 

Auteurs

Deze scan werd ontwikkeld door de werkgroepen Woonzorgcentra, Palliatieve Zorg & Geriatrie van Palliatieve Zorg Vlaanderen, in samenwerking met Zorgnet Icuro, Vlozo en VVSG. 

 

Met speciale dank aan Palliatieve Zorg Gent-Eeklo en Gerda Okerman.

Webinar scan in woonzorgcentra

Bekijk hier het webinar over de scan voor vroegtijdige zorgplanning, pallliatieve zorg en levenseindezorg in het woonzorgcentrum. Gepresenteerd door Kathleen Leemans en Gerda Okerman. 

Veelgestelde vragen over de scan

Klik op de knop hieronder om een overzicht te krijgen van de veelgestelde vragen bij de scan.