Vervolgopleiding Palliatieve Zorg voor Artsen

Doelgroep

Artsen die de basisopleiding gevolgd hebben en/of met klinische ervaring in palliatieve zorg, die hun kennis en competenties over palliatieve zorg verder willen ontwikkelen.

Lesdagen

8 lesdagen in 4 modules over verschillende maanden

Wanneer

Data schooljaar 2023 – 2024 nader te bepalen

Prijs

Nog te bepalen.

Accreditatie voorzien

KMO Portefeuille

Door wie

Palliatieve Zorg Vlaanderen, in samenwerking met KU Leuven, UGent, UAntwerpen en UZ Brussel. De expertise rond palliatieve zorg in Vlaanderen wordt gebundeld door een stuurgroep in deze gespecialiseerde opleiding.

Inhoud

De interuniversitaire vervolgopleiding voor artsen is een verdiepende en gespecialiseerde opleiding  die voortbouwt op de Basisopleiding Palliatieve Zorg voor Artsen en focust op de verdere uitbouw en professionalisering van palliatieve zorg.

 

 

Volgende topics komen aan bod:

Programma 2022 - 2023

MODULE 1 : AANVULLING EN VERDIEPING PIJNBESTRIJDING

VRIJDAG 21 OKTOBER 2022

Novotel Mechelen

Moderatoren: Dr. Martine De Laat en

Dr. Gert Huysmans   

08.30-09.00         Onthaal en verwelkoming deelnemers

 

VOORMIDDAG

9.00 – 9.30            Inleiding Interuniversitaire Vervolgopleiding en kennismaking                                 

Spreker:  Dr. Gert Huysmans, huisarts, palliatief arts, voorzitter Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw, lid Ethische Commissie AZ Klina Brasschaat.

 

9.30 – 10.30         Medicamenteuze pijntherapie in de palliatieve zorg: special topics  deel 1              

Spreker:  Dr. Nico Blyaert, Anesthesist-algoloog, Afdelingshoofd Pijnkliniek en Palliatieve Zorg, Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst

 

10.30 – 11.00       Pauze

 

11.00 – 12.00       Medicamenteuze pijntherapie in de palliatieve zorg: special topics  deel 2              

Spreker:  Dr. Nico Blyaert, Anesthesist-algoloog, Afdelingshoofd Pijnkliniek en Palliatieve Zorg, Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst

 

12.00 – 13.00       LUNCH

 

NAMIDDAG

13.00 – 15.00       Invasieve technieken bij refractaire pijnproblemen bij de palliatieve patiënt     

Spreker: Dr. Martine Puylaert, anesthesie-pijntherapie, Ziekenhuis Oost Limburg Genk/Lanaken

 

15.00 – 15.30       Pauze

 

15.30 – 17.50       Workshop pijnbestrijding in de praktijk                                

Spreker: Dr. Martine De Laat, anesthesist en palliatief arts, Universitair Ziekenhuis Gent

 

17.50 – 18.00       Plenaire afsluiting lesdag  

MODULE 1 : AANVULLING EN VERDIEPING PIJNBESTRIJDING

ZATERDAG 22 OKTOBER 2022

Novotel Mechelen

Moderator: 

Dr. Astrid Van Lantschoot, Anesthesist-algoloog, Ziekenhuis Oost Limburg, Genk    

08.30-09.00         Onthaal en verwelkoming deelnemers

 

VOORMIDDAG

8.30 – 10.00         Pijn bij niet-oncologische palliatieve patiënten

 

10.00 – 10.30       Pauze

 

10.30 – 12.00       Casus totale pijn bij een niet-oncologische patiënt      

    

12.00 – 13.00       LUNCH

 

NAMIDDAG

13.00 – 14.30       Pijn bij personen met dementie: van diagnose tot behandeling

Spreker:  Prof. dr. Jo Lisaerde, huisarts, verbonden aan de vakgroep Huisartsgeneeskunde KU Leuven

 

14.30 – 14.45       Pauze

 

14.45 –16.15        Pijn in de palliatieve fase multidisciplinair benaderd

Sprekers:  Dr. Astrid Van Lantschoot,  anesthesist-algoloog, Ziekenhuis Oost Limburg Genk

 

16.15 – 16.30       Afsluiting en evaluatie module

MODULE 2 : NIET-PIJN GERELATEERDE SYMPTOMEN EN ETHISCHE DILEMMA’S

VRIJDAG 02 DECEMBER 2022

Antwerpen – Lindner WTC Hotel

Moderator: Prof. dr. Johan Wens, Universiteit Antwerpen   

08.30-09.00         Onthaal en verwelkoming deelnemers

 

VOORMIDDAG

9.00 – 09.30         Verwelkoming en kennismaking

                             Moderator: Prof. dr. Johan Wens

 

09.30 – 11.00       Casus 1 “Casus uretheelcarcinoom”

 

11.00 – 11:30       Pauze

 

11.30 – 13.00       Casus 2 “Casus levercirrose + hartfalen”

 

13.00 – 13.30       LUNCH

 

NAMIDDAG

13.30 – 15.00       Casus 3 “Casus Prostaatkanker met botmetastasen, herpes zoster”

 

15.00 – 15.30       Pauze

 

15.30 –17.00        Casus 4 “Kleincellig longcarcinoom”

 

17.00                     Afsluiting en evaluatie module

MODULE 2 : ETHISCHE DILEMMA’S

ZATERDAG 03 DECEMBER 2022

Antwerpen – Lindner WTC Hotel

Moderator: Prof. dr. Em. Bart Van den Eynden, Universiteit Antwerpen

08.30-09.00         Onthaal en verwelkoming deelnemers

 

VOORMIDDAG

8.30 – 8.40        Verwelkoming – inleiding lesdag – verdeling in groepen

 

8.40 – 9.40        Rondetafelgesprekken over ethische dilemma’s uit de eigen praktijk

Per tafel wordt door een externe expert beluisterd welke bestaande dilemma’s er heersen: oplijsten van casuïstiek.

 

9.40 – 10.30      Plenaire bespreking met terugkoppeling van experten

 

10.30 – 11.00    Pauze 

 

11.00 – 12.30    Thema: wat is de essentie van zorg-etische benadering

Spreker: Prof. dr. Chris Gastmans, Interfacultair Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht.

 

13.00 – 13.30       LUNCH

 

NAMIDDAG

13.30 – 14.15    Casusbespreking complex ethisch dilemma 

 

14.15 – 15.15    De experten reiken enkele vragen aan

 

15.15 – 15.30    Plenair alles samenleggen

 

15.30 – 16.00    Afronding

MODULE 3 PSYCHOSOCIALE ZORG & KWETSBARE GROEPEN

VRIJDAG 03 FEBRUARI 2023

Gent – HET PAND

Moderator: Dr. Martine De Laat en Prof. dr. Peter Pype

08.30-09.00         Onthaal en verwelkoming deelnemers

 

VOORMIDDAG

9.00 – 11.15    Bevlogenheid behouden van de hulpverlener in palliatieve zorg: wat kan de arts hiervoor doen voor zichzelf, en voor zijn/haar teamleden ?          

Spreker: Dhr. Walter Rombouts

 

11.15-11.45     Pauze 

 

11.45-13.00     Rouwzorg: handvaten voor omgaan met rouwenden                       

Spreker: Mevr. Let Dillen  

 

13.00 – 14.00       LUNCH

 

NAMIDDAG

14.00 – 15.00  Rouwzorg in de dagelijkse praktijk (casusbespreking)                         

Spreker: Mevr. Let Dillen

 

15.00 – 16.15  Psychiatrische patiënt en het levenseinde

Spreker: Dr. Ilse De Corte

 

16.15 – 16.45  Pauze

 

16.45 – 18.00 Psychiatrische patiënt en het levenseinde                    Spreker: Dr. Ilse De Corte

MODULE 3 PSYCHOSOCIALE ZORG & KWETSBARE GROEPEN

ZATERDAG 04 FEBRUARI 2023

Gent – HET PAND

Moderator: Prof. dr. Ruth Piers en Prof. dr. Peter Pype

08.15-08.30         Onthaal en verwelkoming deelnemers

 

VOORMIDDAG

08.30 – 10.15    Cultuursensitieve zorg bij het levenseinde                 Spreker: Dr. Stephanie De Maesschalck

 

10.15 – 10.45  Pauze

 

10.45 – 12.30  Contextuele zorg                                                   

Spreker: Dr. Stephanie De Maesschalck

 

12.00 – 13.15       LUNCH

 

NAMIDDAG

13.15 – 14.30  Omgaan met verlies van integriteit en persoonlijkheid         

Spreker: Dr. Martine De Laat

 

14.30 – 14.45  Pauze

 

14.45 – 16.30 Omgaan met geriatrische patiënt met multipathologie

Gericht op casusbespreking en uitwisseling van ervaringen

Spreker: Prof. dr. Ruth Piers

MODULE 4: SPIRITUELE ZORG, ZORG IN DE TERMINALE FASE, KINDEREN EN PALLIATIE

VRIJDAG 21 APRIL 2023

Leuven – campus UZLeuven Gasthuisberg

Programma nog aan te kondigen

MODULE 4: SPIRITUELE ZORG, ZORG IN DE TERMINALE FASE, KINDEREN EN PALLIATIE

ZATERDAG 22 APRIL 2023

Leuven – campus UZLeuven Gasthuisberg

Programma nog aan te kondigen

Postgraduaat palliatieve zorg

Vervolgopleiding Palliatieve Zorg voor Artsen

LEIF-opleidingen

Opleiding palliatief referent