Palliatief support team in het ziekenhuis (PST)

Elk ziekenhuis beschikt over een palliatief support team. Dit is een multidisciplinair team van deskundigen in palliatieve zorg, die advies en ondersteuning geven aan zorgverleners, patiënten en hun naasten. Aan elk PST-team is een arts, verpleegkundige en psycholoog verbonden. Dit kan aangevuld worden met andere disciplines, zoals maatschappelijk werkers en spirituele zorgverleners.

 

Het palliatief support team kan langskomen op alle afdelingen van het ziekenhuis waar palliatieve patiënten zijn. Het team helpt om patiënten te begeleiden en geeft advies aan de behandelende artsen en verpleegkundigen over de behandeling van pijn en andere klachten, zowel van lichamelijke, psychosociale als spirituele aard. Ze kunnen ook helpen bij belangrijke beslissingen in het zorgtraject, bijvoorbeeld rond het verderzetten of stopzetten van behandelingen.

 

Het is belangrijk dat het palliatief supportteam op tijd wordt ingeschakeld. Het team kan zowel op vraag van de behandelende zorgverleners als op vraag van patiënten en hun naasten ingeschakeld worden. Zij kunnen vrijblijvend aankloppen bij het PST voor informatie en advies.

 

Het palliatief supportteam kan ook ondersteuning bieden bij ontslag uit het ziekenhuis. Het team werkt samen met palliatieve thuiszorgequipes, palliatieve zorgeenheden en woonzorgcentra en andere voorzieningen. Zo kunnen patiënten verblijven op de plaats die het best aansluit bij hun zorgbehoeften en wensen.