Aanbod Vlaanderen

Als koepelorgansatie willen wij het diverse opleidingsaanbod rond palliatieve zorg in Vlaanderen mee vorm geven, ondersteunen en promoten. Dit doen we zowel voor opleidingen die aandacht hebben voor algemene informatie en basisvaardigheden palliatieve zorg, als voor opleidingen die de nadruk leggen op uitdieping en specialisatie in de palliatieve zorg. Zo hopen we onze zorgverleners op weg te zetten om de best mogelijke zorg te bieden aan hun patiënten.

Basisopleiding

Bij diverse organisaties kun je een basisopleiding palliatieve zorg volgen. Er zijn basisopleidingen voor diverse doelgroepen:

Gespecialiseerde opleiding

Volgende organisaties bieden gespecialiseerde opleidingen rond diverse topics binnen de palliatieve zorg aan: