Kinesist

Een kinesist kan een belangrijke bijdrage leveren aan het comfort en welzijn van palliatieve patiënten. De behandelingen zullen steeds rekening houden met de algemene toestand, zorgbehoeften en wensen van de patiënt. Mogelijke behandelingen zijn:

Daarnaast heeft de kinesist ook een adviserende rol. Hij of zij kan zorgverleners en mantelzorgers ergonomische verzorgingshoudingen aanleren en advies geven hoe ze de patiënt best kunnen verplaatsen. De kinesist kan de patiënt ook terug leren rechtstaan en enkele stappen zetten. Op die manier kan een kinesist ertoe bijdragen dat een patiënt van het ziekenhuis naar huis kan terugkeren en thuis kan verblijven.