Mantelzorger

Informele zorgverleners zoals mantelzorgers en vrijwilligers zijn belangrijke partners in de zorg voor palliatieve patiënten. 
Vlaams Expertisepunt Mantelzorg definieert een mantelzorger als een persoon die…

Mantelzorg kan diverse vormen aannemen:

Mantelzorgers staan vaak voor een complexe en intensieve zorgtaak. Het is daarom belangrijk dat ze zelf ook de nodige hulp en ondersteuning krijgen. 

Mantelzorgers hebben recht op financiële tegemoetkomingen en betaald zorgverlof. Lees meer.