Multidisciplinaire begeleidingsequipe

Vlaanderen telt 15 multidisciplinaire begeleidingsequipes of palliatieve thuiszorgequipes. Bekijk hier het overzicht palliatieve thuiszorgequipes in Vlaanderen.

 

De palliatieve thuiszorgequipes adviseren en ondersteunen de vertrouwde zorgverleners bij de palliatieve zorgverlening en begeleiden palliatieve patiënten en hun naasten in de laatste levensfase. Zij doen dit niet enkel in de thuissituatie, maar op vraag ook in andere settings zoals woonzorgcentra, psychiatrische centra of voorzieningen voor personen met een beperking.

 

Een multidisciplinaire begeleidingsequipe heeft 2 basisopdrachten:

De multidisciplinaire begeleidingsequipes zijn 24 op 24, 7 op 7 bereikbaar en hun dienstverlening is volledig gratis. Het team bestaat minimaal uit een equipearts, verpleegkundigen, administratief medewerker en eventueel een psycholoog en vrijwilligers.

 

Er zijn ook twee equipes gespecialiseerd in de ondersteuning van ernstig zieke kinderen: