Beslissingen bij het levenseinde

Als je ongeneeslijk ziek bent, moet je als patiënt vaak een aantal moeilijke en delicate keuzes maken. Maar je staat niet alleen! Jij en je naasten kunnen je mogelijkheden open bespreken met je (huis)arts en andere zorgverleners.

 

1. Keuzes in verband met levensverlengend handelen (= curatieve zorg)
Dit zijn keuzes over behandelingen die het leven mogelijk kunnen verlengen. Wil je nog doorgaan met bepaalde behandelingen, of wordt de behandeling stopgezet? Worden er nog nieuwe behandelingen opgestart? Welke neveneffecten kan je verwachten? Gaat dit dan niet ten koste van je levenskwaliteit? 

 

2. Keuzes in verband met pijn- en symptoomcontrole (= palliatieve zorg)
Dit zijn keuzes over behandelingen om je welzijn en comfort te verhogen. Het doel van deze behandelingen is niet om je leven te verlengen, maar wel om je zo veel mogelijk levenskwaliteit te bieden.

 

3. Keuzes in verband met actieve levensbeëindiging: euthanasie

 

De volgende beslissingen worden het vaakst genomen aan het levenseinde:

  • medicatie opvoeren om pijn of andere klachten te bestrijden (pijn- en symptoomcontrole): 24,2% van de overlijdens in Vlaanderen in 2013
  • levensverlengende behandelingen stopzetten of niet meer opstarten: 17,2% van de overlijdens in Vlaanderen in 2013 [1]
    •  

[1] ’90 vragen over palliatieve zorg en het levenseinde’, Kim Beernaert et al., p. 137.