Thuis

Mantelzorgers spelen vaak een belangrijke rol in de dagelijkse zorg van mensen die thuis verzorgd worden. Jij en je mantelzorger(s) kunnen ondersteund worden door professionele zorgverleners, zoals je huisarts, thuisverpleegkundige, palliatieve thuiszorgequipe, gezinshulp, kinesitherapeut, maatschappelijk werker… Ook vrijwilligers kunnen een belangrijke bijdrage leveren.

 

Palliatieve patiënten die thuis verzorgd worden, hebben potentieel recht op financiële tegemoetkomingen. Lees meer…