Ziekenhuis

Palliatief supportteam (PST)

Elk ziekenhuis beschikt over een palliatief support team. Dit is een multidisciplinair team van deskundigen in palliatieve zorg die advies en ondersteuning geven aan andere zorgverleners en aan jou en je naasten. Het team is samengesteld uit verschillende disciplines, zoals artsen, verpleegkundigen, psychologen en soms ook maatschappelijk werkers en spirituele zorgverleners.

 

Het palliatief support team kan langskomen op alle afdelingen van het ziekenhuis waar palliatieve patiënten zijn. Het team geeft advies aan je behandelende artsen en verpleegkundigen over de behandeling van pijn en andere klachten, zowel van lichamelijke, psychosociale of spirituele aard. Ze kunnen ook helpen bij belangrijke beslissingen in het zorgtraject, bijvoorbeeld rond het verderzetten of stopzetten van behandelingen.

 

Het palliatief supportteam kan ook ondersteuning bieden bij ontslag uit het ziekenhuis. Het team werkt samen met palliatieve thuiszorgequipes, palliatieve zorgeenheden en woonzorgcentra of andere voorzieningen. Zo kan je als patiënt verblijven op de plaats die het meest aansluit bij jouw wensen en zorgbehoeften.

 

Het is belangrijk dat he palliatief supportteam vroeg genoeg wordt ingeschakeld. Het team kan zowel op vraag van de behandelende zorgverleners als op vraag van jou en je naasten ingeschakeld worden. Jullie kunnen vrijblijvend aankloppen bij het PST voor informatie en advies.

Palliatieve zorgeenheid

Een palliatieve zorgeenheid is een kleine ziekenhuisafdeling (6 tot 12 bedden) voor palliatieve patiënten met een korte levensverwachting. Het gaat om mensen die niet thuis kunnen of willen blijven, en voor wie een gewone ziekenhuisopname niet meer wenselijk is.   

 

In een palliatieve zorgeenheid heerst een huiselijke, familiale sfeer. Anders dan in een gewone ziekenhuisafdeling zijn er doorgaans geen vaste tijdstippen voor de verzorging, maaltijden of het bezoek. De zorg is er afgestemd op wat jij en je naasten wensen, met veel respect voor je zelfstandigheid en privacy.  

 

Naast de palliatieve eenheden in ziekenhuizen bestaan er plaatselijke initiatieven die lijken op een eenheid. Net zoals een palliatieve eenheid zijn deze initiatieven bedoeld voor patiënten die niet thuis kunnen verzorgd worden, maar ook niet in een ziekenhuis willen verblijven. Ze kunnen er verblijven in een huiselijke omgeving en gespecialiseerde palliatieve zorg ontvangen.

 

Elke regio in Vlaanderen beschikt over minstens één gespecialiseerde palliatieve zorgeenheid. Klik hier voor een overzicht van palliatieve zorgeenheden in Vlaanderen.