Gemeentelijke mantelzorgpremie

De meeste gemeenten of OCMW’s in Vlaanderen steunen mantelzorgers via een mantelzorgpremie. Elke gemeente is vrij om zelf het bedrag en de voorwaarden te bepalen. Sommige gemeenten geven bijvoorbeeld enkel een premie als de patiënt en mantelzorger samenwonen of als de patiënt het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden ontvangt. Voor de specifieke voorwaarden en om de premie aan te vragen kan je terecht bij jouw gemeente of OCMW.