Palliatieve zorg
en kinderen

Palliatieve zorg en kinderen

Hoe vertel ik mijn zoontje dat opa niet meer kan genezen? Hoe leg ik mijn elfjarige dochter uit dat mama uit het ziekenhuis naar huis komt om te sterven? Is een kind niet altijd te jong voor verlies? Laat ik het nog op bezoek komen bij papa, nu hij stervende is, of niet? Wat vertel ik wel en niet aan mijn kind, en hoe pak ik dit het beste aan?

 

Met deze website willen we iedereen helpen die betrokken is bij de opvang van kinderen of jongeren in verliessituaties. De website bevat informatie en concrete tips voor ouders en andere sleutelfiguren. Toch vind je hierin geen pasklaar antwoord op elke vraag. Dat hoeft ook niet. Het zou onrecht doen aan het persoonlijke karakter van het verdriet.

 

Ouders, familieleden en hulpverleners worstelen met veel vragen als een kind of jongere met een palliatieve situatie te maken krijgt. Dat is menselijk en begrijpelijk: we vinden het moeilijk om met kinderen te praten over verlies en verdriet. Vaak koesteren we de illusie dat we hen dit verdriet kunnen besparen. Deze behoedzaamheid, die onwennigheid en onmacht van volwassenen houden een gevaar in: onze kinderen verdwijnen ongemerkt naar de achtergrond. Hierdoor dreigen we hun vragen en verdriet bij een naderend verlies van een dierbare onvoldoende op te merken. 

En laten we hen soms ongewild in de kou staan. We kunnen niet verhinderen dat kinderen en jongeren verlies en verdriet meemaken. Lijden en sterven horen nu eenmaal bij het leven. Maar staan we dan als volwassenen helemaal machteloos? Toch niet. We kunnen erover waken dat we kinderen en jongeren niet over het hoofd zien. Hen kansen te geven om het laatste levenshoofdstuk van hun ouder, grootouder, broer of zusje mee kleur te geven.

 

Het is goed dat ouders zelf hun kind of jongere in hun gezin voorbereiden en opvangen. Dat is niet altijd eenvoudig. Als ouder liggen we soms zodanig in de knoop met onze eigen gevoelens en verdriet dat we zelf een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Grootouders, leerkrachten of hulpverleners zijn op zulke momenten belangrijke sleutelfiguren voor het kind.

Blijf op de hoogte!
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang de laatste nieuwtjes!