Thuisverpleging

Je thuisverpleegkundige staat in voor je verpleegkundige zorg: pijnbestrijding, medicatie toedienen, hygiënische zorg… Indien nodig kan hij of zij tot meerdere malen per dag langskomen. Hij of zij zal je pijn en ander klachten nauwgezet opvolgen, in samenwerking met de huisarts. Palliatieve thuisverpleging gaat verder dan lichamelijke zorg: je thuisverpleegkundige zal ook waken over je emotioneel, sociaal en spiritueel welbevinden. Je thuisverpleegkundige zal steeds overleggen met jou, je mantelzorgers, huisarts en andere zorgverleners, zodat je zorg zo goed mogelijk aansluit bij je wensen en zorgnoden.

 

Praktisch:

Contacteer je ziekenfonds voor meer informatie rond praktische en financiële vragen.