Huisarts

Je huisarts vervult een centrale rol in palliatieve zorg. Hij of zij is je vertrouwenspersoon en de spilfiguur die de levenskwaliteit van jou en je naasten mee bewaakt. Je huisarts zorgt ervoor dat je zorg zo goed mogelijk geregeld wordt en dat alles op elkaar afgestemd is, in nauwe samenwerking met andere zorgverleners en diensten (bv. thuisverpleegkundigen of het ziekenhuis.)

 

Je huisarts zal onder andere volgende taken op zich nemen: