Palliatief zorgforfait

Als je het statuut van palliatieve patiënt hebt, kan je een tegemoetkoming krijgen voor onder meer…

Dit noemen we het palliatief zorgforfait.

 

Je kan het palliatief zorgforfait aanvragen via je huisarts. Hij of zij vult het formulier in en bezorgt het aan de adviserend geneesheer van je ziekenfonds, die beoordeelt of je in aanmerking komt voor het palliatief zorgforfait.

 

In 2021 bedraagt het forfait 693,17 euro (jaarlijkse indexering). Het wordt voor één maand toegekend. Je huisarts kan een éénmalige verlenging aanvragen als je na 30 dagen blijft voldoen aan de voorwaarden.

 

Meer informatie op de website van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)