Afscheid nemen

Hoe kun je afscheid nemen van je dierbaren en van het leven? Ben je ooit klaar om te sterven?

Iedereen beleeft het levenseinde op zijn eigen manier. Sommige mensen voelen het al lang aankomen en zijn er klaar voor, anderen kunnen het moeilijk accepteren of blijven ontkennen. Sterven is een heel individuele ervaring. Toch zijn er een aantal zaken die de meeste mensen helpen om hun laatste levensfase op een rustigere, evenwichtige manier te beleven:

Bewust afscheid nemen

Bewust afscheid nemen van je dierbaren kan helpen om met meer berusting naar het einde toe te leven en het meer te accepteren. Ook voor het verwerkingsproces van de nabestaanden is afscheid nemen belangrijk. Probeer daarom open in gesprek te gaan met je dierbaren, bijvoorbeeld over hoeveel die persoon voor je betekent of hoe graag je die ziet. Sommige mensen vinden het fijn om brieven na te laten, een audioboodschap op te nemen, een filmpje te maken…

 

Afscheid nemen hoeft niet altijd via het gesproken woord te gebeuren. Soms zegt een blik of een gebaar meer dan woorden. Het is vooral belangrijk om te zoeken naar een manier van afscheid nemen die bij jou en je naasten past en die goed voelt voor jullie.

Terugblikken   
Veel mensen die niet lang meer te leven hebben, vinden het belangrijk om terug te blikken op hun ‘levensverhaal.’ Als je dat wil, kun je samen met vrienden en familie herinneringen ophalen. Sommige mensen willen iets concreets nalaten voor hun dierbare. Zij maken bijvoorbeeld een boek met foto’s en tekstjes over hun leven, of stellen een doos samen met verschillende betekenisvolle spullen.

Verzoenen met het leven dat je geleid hebt    
Heel wat mensen willen nog een ruzie bijleggen, een contact herstellen of een onafgewerkt project voltooien voordat ze met een gerust hart het leven kunnen loslaten. Dit kan heel waardevol zijn, maar leg jezelf geen onrealistische druk op. Het is ook belangrijk om mild te zijn voor jezelf en het leven dat je geleid hebt, en te accepteren dat niet alles volledig ‘voltooid’ of ‘afgewerkt’ kan zijn.

Tip: wist je dat er in Vlaanderen verschillende initiatieven bestaan die je helpen om een boodschap of tastbare herinnering voor je geliefden na te laten? Bijvoorbeeld door brieven te schrijven, je levensverhaal in een boek te verwerken of een videoboodschap te maken. Dit kan helpen om het afscheid en de naderende dood beter bespreekbaar te maken, meer verbinding te voelen met je dierbaren en met een beter gevoel richting het einde te leven.

Wil je…

Wensambulancezorg vzw en Ambulancewens België vzw zijn vrijwilligersorganisaties die mensen die palliatief zijn helpen om een laatste wens te vervullen: een uitstapje naar zee, een concert, een bezoek aan je ouderlijk huis …  Ze beschikken daarvoor over een ambulance, medisch materiaal en medisch geschoolde vrijwilligers.

De mensen van Amfora vzw blikken met jou terug op je leven en praten met je over het naderende afscheid. Ze schrijven dit daarna uit in een persoonlijk verhaal en verwerken het in een artistiek boek.

 

Wat ik nog zeggen wou

Eveline Coppin interviewt mensen die niet lang meer te leven hebben over hun inzichten, keerpunten, houvasten en bijzondere herinneringen. Ze giet je woorden in een vlot geschreven tekst en maakt een boek met zelfgekozen foto’s.

Alexandra Hustinx helpt je om brieven na te laten voor je dierbaren. Ze luistert naar je verhaal en helpt je onder woorden brengen wat je echt nog wil zeggen. De brieven worden samen met enkele betekenisvolle voorwerpen verpakt in een gepersonaliseerde doos.

Het Videotestament helpt je om een professionele videoboodschap na te laten voor je geliefden.

Aeterna is een digitaal platform waar je verhalen, herinneringen, foto’s, filmpjes… kan samenbrengen en zo je levensverhaal kan creëren.  Na het overlijden wordt het een online condoleantiepagina waar vrienden en familie samen herinneringen kunnen delen.

Kinderen & afscheid nemen

Wat als iemand uit de nabij omgeving van een kind palliatief wordt? Hoe kun je het kind helpen om afscheid te nemen, en hoe kun je het kind zo goed mogelijk ondersteunen en betrekken? Op onze website over palliatieve zorg en kinderen vind je veel tips en informatie. Lees meer.