Vrijwilliger

De belangrijkste rol van vrijwilligers in de palliatieve zorg is ‘er zijn’ voor jou en je naasten. Vrijwilligers dragen bij aan je welzijn door je gezelschap te houden, een luisterend oor te bieden en te helpen bij huishoudelijke of andere taken (bijvoorbeeld oppas, vervoer…) Op die manier verlichten ze ook de taak van je mantelzorgers en professionele zorgverleners. Vrijwilligers leveren dus een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van palliatieve zorg. Vrijwilligerswerk kan thuis gebeuren, in een ziekenhuis, woonzorgcentrum of andere zorgvoorziening.

 

Mantelzorg is niet hetzelfde als vrijwilligerswerk: