Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Als je ernstig en langdurig ziek bent en veel zorg nodig hebt, kom je in aanmerking voor het ‘zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden’ (vroeger de Vlaamse zorgverzekering.) Het is een zorgbudget van 135 euro per maand voor niet-medische kosten. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de uitgaven voor gezinszorg of incontinentiemateriaal of als vergoeding voor de mantelzorger(s).

Zowel mensen die thuis verzorgd worden als mensen die in een woonzorgcentrum of andere residentiële zorgvoorziening verblijven, hebben er recht op. Je kan het zorgbudget aanvragen bij je ziekenfonds of de Vlaamse overheid. In sommige gevallen krijg je ze automatisch toegekend. Er zijn twee voorwaarden:

Er is geen leeftijdsgrens. 
Meer informatie op de website van de Vlaamse Sociale Bescherming

Vlaanderen: Rechtstreekse toegang tot zorgbudget met attest palliatief forfait

Sinds 1 januari kunnen mensen met een attest palliatief forfait rechtstreeks toegang krijgen tot een zorgbudget zwaar zorgbehoevenden. Tot dan moest er steeds een indicatiestelling afgenomen worden na de aanvraag van het zorgbudget. Met de erkenning van het attest palliatief forfait als zorgbehoevendheidsattest is dat niet langer nodig bij de eerste aanvraag.