Wanneer start het?

Palliatieve zorg is er niet enkel voor de laatste weken of dagen van het leven, maar kan al opgestart worden vanaf het moment dat de diagnose van een levensbedreigende ziekte gesteld wordt. Hoe vroeger palliatieve zorg opgestart wordt, hoe beter. Onderzoek wijst uit dat een vroege palliatieve zorg de levenskwaliteit van de palliatieve patiënt en zijn naasten aanzienlijk verbetert. 

In realiteit krijgen patiënten in Vlaanderen nog steeds te laat palliatieve zorg. De helft van de mensen die gespecialiseerde palliatieve zorg kregen, werd minder dan 10 dagen voor hun overlijden doorverwezen: