Patiënt

Palliatief statuut

Als je palliatief bent en thuis verzorgd wordt, kan je een beroep doen op verschillende financiële tegemoetkomingen. Om in aanmerking te komen voor deze financiële tegemoetkomingen, moet je over het ‘statuut van palliatieve patiënt’ beschikken. Dit statuut kan je via je huisarts aanvragen.

Volgende patiënten komen in aanmerking voor het palliatief statuut:

Daarbij gelden volgende voorwaarden:

Palliatief zorgforfait

Als je het statuut van palliatieve patiënt hebt, kan je een tegemoetkoming krijgen voor onder meer…

Dit noemen we het palliatief zorgforfait.

 

Je kan het palliatief zorgforfait aanvragen via je huisarts. Hij of zij vult het formulier in en bezorgt het aan de adviserend geneesheer van je ziekenfonds, die beoordeelt of je in aanmerking komt voor het palliatief zorgforfait.

 

In 2021 bedraagt het forfait 693,17 euro (jaarlijkse indexering). Het wordt voor één maand toegekend. Je huisarts kan een éénmalige verlenging aanvragen als je na 30 dagen blijft voldoen aan de voorwaarden.

 

Meer informatie op de website van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Vrijstelling van remgeld

Als je het statuut van palliatieve patiënt hebt, hoef je geen remgeld meer te betalen voor huisbezoeken van je huisarts, je kinesist en bepaalde diensten in thuisverpleging. Het remgeld is het bedrag dat je zelf dient te betalen voor een doktersbezoek en dat dus niet wordt terugbetaald door je ziekenfonds.

De afschaffing van het remgeld gebeurt automatisch, je hoeft het zelf niet aan te vragen. Ook palliatieve patiënten die in een residentiële instelling verblijven (zoals een woonzorgcentrum of psychiatrisch verzorgingstehuis) kunnen  vrijgesteld worden van het remgeld voor huisbezoeken van de huisarts.

Ondersteuning door de multidisciplinaire begeleidingsequipe (link) is steeds gratis.

Meer informatie op de website van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Als je ernstig en langdurig ziek bent en veel zorg nodig hebt, kom je in aanmerking voor het ‘zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden’ (vroeger de Vlaamse zorgverzekering.) Het is een zorgbudget van 130 euro per maand voor niet-medische kosten. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de uitgaven voor gezinszorg of incontinentiemateriaal of als vergoeding voor de mantelzorger(s).

Zowel mensen die thuis verzorgd worden als mensen die in een woonzorgcentrum of andere residentiële zorgvoorziening verblijven, hebben er recht op. Je kan het zorgbudget aanvragen bij je ziekenfonds of de Vlaamse overheid. In sommige gevallen krijg je ze automatisch toegekend. Er zijn twee voorwaarden:

Er is geen leeftijdsgrens. 
Meer informatie op de website van de Vlaamse Sociale Bescherming