Vrijstelling van remgeld

Als je het statuut van palliatieve patiënt hebt, hoef je geen remgeld meer te betalen voor huisbezoeken van je huisarts, je kinesist en bepaalde diensten in thuisverpleging. Het remgeld is het bedrag dat je zelf dient te betalen voor een doktersbezoek en dat dus niet wordt terugbetaald door je ziekenfonds.

 

De afschaffing van het remgeld gebeurt automatisch, je hoeft het zelf niet aan te vragen. Ook palliatieve patiënten die in een residentiële instelling verblijven (zoals een woonzorgcentrum of psychiatrisch verzorgingstehuis) kunnen  vrijgesteld worden van het remgeld voor huisbezoeken van de huisarts.

 

Ondersteuning door de multidisciplinaire begeleidingsequipe (link) is steeds gratis.

Meer informatie op de website van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)