Multidisciplinaire begeleidingsequipe (MBE)

Een palliatieve thuiszorgequipe of multidisciplinaire begeleidingsequipe is een gespecialiseerd team dat ondersteuning biedt aan jou, je naasten en je zorgverleners (huisarts, thuisverpleegkundige..). Het team bestaat minimaal uit een equipearts, verpleegkundigen en een administratief medewerker, eventueel aangevuld met een psycholoog en vrijwilligers.

 

De palliatieve equipe heeft 2 basisopdrachten:

De equipe kan ook helpen bij de organisatie van je zorg, bijvoorbeeld door verzorgingsmateriaal of een ziekenhuisbed te voorzien. De palliatieve thuiszorgequipe treedt dus niet in de plaats van je vertrouwde zorgverleners: de equipe biedt extra zorg aan wanneer de zorg door je vertrouwde zorgverleners niet meer voldoende is om je levenskwaliteit en comfort te garanderen, en alles gebeurt in nauwe samenwerking en overleg.

 

Jij en je naasten kunnen zelf contact opnemen met de equipe, of één van je zorgverleners kan de equipe inschakelen. Op vraag biedt de equipe ook ondersteuning in woonzorgcentra of andere zorgvoorzieningen.

 

Je kan de thuiszorgequipes 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereiken, en hun begeleiding is voor de patiënt volledig gratis.

 

In Vlaanderen zijn er 15 palliatieve thuiszorgequipes actief. Bekijk hier het overzicht palliatieve thuiszorgequipes in Vlaanderen.

 

Daarnaast bestaan er 2 teams gespecialiseerd in de ondersteuning van ernstig zieke kinderen: