Psycholoog

Een psycholoog kan je emotionele ondersteuning bieden: hij of zij kan je zorgen beluisteren en helpen om minder angst, depressie, verdriet of kwaadheid te ervaren. Lees meer over emoties die je kan ervaren als je palliatief bent. Daarnaast kan een psycholoog ook op sociaal vlak ondersteuning bieden, bijvoorbeeld door te bemiddelen bij conflicten. Ook als je worstelt met zingevingsvragen, kan je bij de psycholoog terecht.

 

Je kan een psycholoog raadplegen als je thuis verzorgd wordt, maar ook als je in een ziekenhuis, woonzorgcentrum of andere zorgvoorziening verblijft. Een raadpleging bij een psycholoog in het ziekenhuis of bij een psycholoog die verbonden is aan een palliatieve thuiszorgequipe is steeds gratis.