Thematisch verloven

Palliatief zorgverlof

Dankzij het palliatief zorgverlof kun je meer tijd doorbrengen met een dierbare die terminaal ziek is.

 

Als je iemand verzorgt die ongeneeslijk ziek is en zich in de terminale fase bevindt, heb je recht op een thematisch verlof van maximum drie maanden. Tijdens deze periode ontvang je een uitkering van de RVA. Je kan het verlof zowel voltijds als deeltijds opnemen: je kan ervoor kiezen om niet meer te werken of deeltijds of vier vijfde aan de slag te blijven. Je mag dit verlof gebruiken om te zorgen voor een gezinslid, familielid of vriend. Het is dus niet noodzakelijk dat je een familieband hebt met de patiënt.

 

Je kan het palliatief verlof aanvragen bij de dienst loopbaanonderbreking van de RVA. Hiervoor heb je een attest nodig waarin de behandelende arts van de palliatieve patiënt verklaart dat je bereid bent om palliatief zorg te verstrekken. Het palliatief verlof is een recht voor alle werknemers, daarom kan het niet geweigerd worden en ben je beschermd tegen ontslag.

Meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

Verlof voor medische bijstand

Als je iemand verzorgt die ernstig ziek is, heb je recht op een thematisch verlof van maximum 12 maanden. Tijdens deze periode ontvang je een uitkering van de RVA. Je kan het verlof zowel voltijds als deeltijds opnemen: je kan ervoor kiezen om niet meer te werken of deeltijds of vier vijfde aan de slag te blijven. Voorwaarde is dat het gaat om een gezins- of familielid.

 

Je kan het aanvragen bij de dienst loopbaanonderbreking van de RVA. Hiervoor heb je een attest nodig van de behandelende arts van de patiënt voor wie je het verlof aanvraagt.

 

Meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

Verlof voor mantelzorg

Als je erkend bent als mantelzorger, heb je recht op een thematisch verlof van maximum 12 maanden. Tijdens deze periode ontvang je een uitkering van de RVA. Je kan het verlof zowel voltijds als deeltijds opnemen: je kan ervoor kiezen om niet meer te werken, of deeltijds of vier vijfde aan de slag te blijven. Het is niet noodzakelijk dat je een familieband hebt met persoon voor wie je zorg draagt.

 

Om erkend te zijn als mantelzorger, moet je een erkenningsaanvraag indienen bij je ziekenfonds. Je kan mantelzorgverlof aanvragen bij de dienst loopbaanonderbreking van de RVA.

 

Meer info op de website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).