Nachtzorg

Ook ’s nachts kan je beroep doen op zorg. Nachtzorg zorgt ervoor dat je als patiënt langer thuis kan blijven wonen, en het betekent een belangrijke ondersteuning voor je mantelzorger. Nachtzorg wordt verleend door professionele zorgverleners of vrijwilligers, afhankelijk van je situatie en behoeften.

Een professionele zorgverlener blijft de hele nacht wakker om over je te waken en de nodige verzorging te bieden. Hij of zij kan je helpen met aan- en uitkleden, toiletbezoek, sondevoeding, medicatie …

Een vrijwilliger komt bij je thuis overnachten en houdt een oogje in het zeil. Vrijwilligers blijven niet de hele nacht wakker zoals een professionele zorgverlener en ze voeren ook geen verzorgende taken uit. Het accent ligt op sociale aanwezigheid en veiligheid: ze zorgen dat je je veiliger en minder alleen voelt.

In een nachthotel kan je overnachten en de nodige zorgen ontvangen. Overdag ben je gewoon thuis.

Nachtzorg kan je aanvragen via de diensten oppashulp en gezinszorg van je ziekenfonds.