Woonzorgcentra

Palliatieve zorg is een basisopdracht van elk woonzorgcentrum. In elk woonzorgcentrum zijn er medewerkers met een specifieke expertise op het vlak van palliatieve zorg, zoals de coördinerend en raadgevend arts (CRA), de hoofdverpleegkundige en/of een palliatief referentiepersoon. Sommige woonzorgcentra beschikken ook over een palliatief supportteam.

 

Deze zorgverleners zijn onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van palliatieve zorg in het woonzorgcentrum, ze adviseren de rest van het zorgpersoneel over palliatieve zorg, ondersteunen zieke bewoners en hun naasten en geven je informatie over de mogelijkheden van palliatieve zorg.