Voor wie is het?

Palliatieve zorg is een recht voor iedereen die aan een levensbedreigende ziekte lijdt. Dit is vastgelegd in de Belgische wet op palliatieve zorg (2002). Palliatieve zorg is er voor iedereen die nood heeft aan zorg en ondersteuning, ongeacht je leeftijd, geslacht, overtuiging, origine, ziekte of levensverwachting.