Lees hier meer over het jaarplan en de projecten die op de agenda staan voor 2022, zoals besproken tijdens het overleg met de voorzitters van de werkgroepen.

Verslag overleg voorzitters werkgroepen

Op 13 januari vond het eerste overleg van het jaar plaats met de voorzitters van de werkgroepen. Palliatieve Zorg Vlaanderen deed er onder meer haar jaarplan uit de doeken, en zette geïntegreerde zorg centraal voor 2022. Daarna volgde een uiteenzetting van verschillende projecten binnen het palliatieve landschap. 

Alle projecten en initiatieven zullen samen met de werkgroepen en netwerken worden aangepakt en uitgewerkt. Er zal ook steeds samenwerking worden gezocht met verschillende stakeholders, waaronder vertegenwoordigers van patiëntenplatformen. Elk project heeft een projectleider en moet tot concrete output leiden, die we samen zullen realiseren. We vertrekken in de projecten altijd vanuit de patiënt en zijn journey doorheen zijn ziekteproces. Daardoor krijgen de interfaces tussen de verschillende zorgsettings extra aandacht.

De projecten zijn:

1. Proces vroegtijdige zorgplanning: ontwikkeling van een vormingskader ‘vroegtijdige zorgplanning’ voor interprofessionele en doelgerichte zorg voor mensen met (toekomstige) palliatieve noden. Gefinancierd door de Vlaamse Overheid.
2. Project mantelzorgers: laagdrempelige informatie- en communicatieleidraad voor en door mantelzorgers in de palliatieve zorg: een tijdslijn vanaf diagnose tot rouw. Gefinancierd door Stichting Tegen Kanker. 
3. Referentiekader palliatieve zorg in ziekenhuizen: in kader van open platformen en in samenwerking met de verschillende stakeholders. Dit past ook in het beleidsplan van de Vlaamse overheid.
4. Scan Woonzorgcentra (WZC): implementeren van de scan, uitrol geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst tussen netwerken en WZC’s, uitrol van een database met informatie, tools en tips, kader en opleiding voor coaching.
5. Scenario analyse voor MBE’s en netwerken: in het kader van het actieplan van de Vlaamse overheid zal er op een innovatieve  manier samen met de netwerken, MBE’s en de stakeholders uit de Eerstelijnszones en bredere zorgverlening worden gezocht naar het toekomstig verhaal. De Vlaamse overheid zal een procesbegeleider aanstellen om dit proces te stroomlijnen met andere initiatieven.

Meer nieuws

Vacature: communicatieverantwoordelijke

Ben jij het communicatietalent dat we zoeken? Bij Palliatieve Zorg Vlaanderen zoeken we een gedreven professional die een vlotte pen hanteert, goed kan inplannen, minstens een basiskennis heeft van WordPress en alle interne en externe communicaties kan verzorgen.

Lees meer »