Christine De Cafmeyer

Directeur

Anne-Marie De Lust

algemeen beleid

Nathalie Hamaide

Administratief medewerker

Joni Gilissen

TIJDELIJKE ONDERZOEKSMEDEWERKER 'VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING'

Alice Fayet

Beleidsmedewerker

Stijn Deceukelier

beleidsmedewerker

Margo Koekoekx

communicatieverantwoordelijke

Tine De Vlieger

VORMINGSVERANTWOORDELIJKE

Katrien Souffriau

administratief medewerker

Caressa van Hoe

TIJDELIJKE ONDERZOEKSMEDEWERKER 'MONITOR CRUSTATIEVE ZORG'