Palliatieve zorg vlaanderen vzw logo
Alternatieven voor spierverslappers

Tijdelijke onbeschikbaarheid van curarisantia

Enkele bezorgde meldingen doen onze aandacht toespitsen op de beschikbaarheid van curarisantia. Het gaat over tijdelijke onbeschikbaarheid van een aantal neuromusculaire blokkers, met name Nimbex® en Esmeron®.

Volgens https://www.bcfi.be/nl/  bestaan voor deze producten alternatieven waarvan de beschikbaarheid kan nagekeken worden op https://farmastatus.be/. Op dit moment (19/03/2024) blijken de in het groen aangeduide alternatieven in onderstaand overzicht (opnieuw) beschikbaar. Deze alternatieven worden ook beschreven in de richtlijn euthanasie.

 

*Update 22/03/2024: Wegens korte vervaldata van onderstaande beschikbare middelen kan het zijn dat deze bij de groothandel als ‘niet beschikbaar’ weergegeven worden. De apotheker dient in dit geval uitdrukkelijk te vermelden dat dit ‘speciaal’ moet besteld worden ongeacht de korte vervaldatum.

Overigens laat het kabinet van minister Vandenbroucke en het Federaal Agentschap Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten weten dat er een strategische stock beschikbaar is van het geneesmiddel Cisatracrium bij de Federal Strategic Stock. Ook officina apothekers kunnen hiervoor een bestelling plaatsen.

 

Deze info werd bevestigd door het kabinet van minister Vandenbroucke en het Federaal Agentschap Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Wij zullen dit zo goed mogelijk opvolgen en updates publiceren. U kan de beschikbaarheid intussen ook zelf nakijken op https://farmastatus.be/

Meer nieuws