Overleggroepen

Wij organiseren diverse overleggroepen, met als doel de kwaliteit van palliatieve zorg in Vlaanderen te verbeteren. De werking van een overleggroep is tweeledig:

Intervisie

We organiseren overlegmoment zodat palliatieve zorgverleners uit heel Vlaanderen kennis en ervaring kunnen uitwisselen

Output

Wij vertalen de expertise en praktijkervaring uit de overleggroepen naar opleidingen, tools voor zorgverleners, adviezen, tips voor de praktijk, beleidsaanbevelingen…

De overleggroepen komen samen op regelmatige basis. Raadpleeg hier de vergadermatrix. 

Vragen?

Heb je vragen over onze overleggroepen, of ben je geïnteresseerd om aan één van de overleggroepen deel te nemen? Neem dan contact met ons op via info@palliatievezorgvlaanderen.be of tel. 02 255 30 40. 

Raadpleeg hier de vergadermatrix met een overzicht van alle vergaderingen dit jaar

De overleggroepen zijn samengesteld rond een thema, een setting, een discipline, een doelgroep… binnen palliatieve zorg. Op dit moment zijn volgende overleggroepen bij ons actief:

Nieuws uit onze werkgroepen

Werkgroep psychologen

welkom op volgende vergadering 14/3/2024 

Werkgroep WZC

Bevraging Scan ‘Vroegtijdige Zorgplanning, Palliatieve Zorg en Levenseindezorg’ in woonzorgcentra

11/2023 (afgesloten)

Stuurgroep Ethiek

(zie ook bij publicaties)

Werkgroep WZC

Afgesloten

Stuurgroep Ethiek