Interview ‘Vlinderkaartje’

In een druk ziekenhuis is het niet altijd eenvoudig om de rust en sereniteit te bewaken voor palliatieve patiënten en hun naasten. Marc Merchier, palliatief zorgcoördinator in het AZ Maria Middelares, bedacht een oplossing: het ‘Vlinderkaartje’

Lees meer »