Palliatief Netwerk De Mantel vzw

Contact

Brugsesteenweg 90
8800 Roeselare
051/24 83 85
info@demantel.net
Bezoek onze Facebookpagina

Wie zijn we

Het Netwerk Palliatieve Zorg De Mantel ondersteunt en coördineert de uitbouw van palliatieve zorg in de regio Midden-West-Vlaanderen. We zijn actief in de regio Roeselare, Izegem, Tielt en Torhout.

De Mantel organiseert voordrachten voor de brede bevolking en vorming, intervisie, werkgroepen en studiedagen voor zorgverleners in de thuiszorg, maar tevens voor de 34 woonzorgcentra en 3 ziekenhuizen in onze regio. Ook vorming op maat behoort tot de mogelijkheden.

 

Het netwerk beschikt ook over een thuiszorgteam (multi-disciplinaire begeleidingsequipe) dat ondersteuning biedt aan palliatieve patiënten, hun familie en hun zorgverleners. Het team van De Mantel vzw bestaat uit 5 verpleegkundigen (waarvan 1 palliatief zorgcoach die het centraal aanspreekpunt is voor alle patiëntgerelateerde zaken), 2 equipeartsen, 1 psycholoog, 1 maatschappelijk werker, 2 administratief bedienden en een directeur-coördinator.

 

Sinds enkele jaren loopt in De Mantel het project ‘Dignity’, waarbij palliatieve patiënten terugblikken op hun leven en vooruitkijken op het nakende afscheid. Dit verhaal wordt gebundeld in een mooi boekje dat gratis aan de patiënt of zijn nabestaanden wordt overhandigd. Dit eindelevensverhaal kan voor de nabestaanden een mooie herinnering zijn en troost bieden.

 

In een samenwerking met AZ Delta, Motena (voorheen Zorgbedrijf Roeselare), het WZC Vincenthove en De Mantel starten we volgend jaar met een palliatief dagcentrum. Opmerkelijk aan dat project is die samenwerking met een aanzienlijke inbreng van de partners. Maar uniek zijn we doordat we drie diensten samenbrengen onder 1 dak: de palliatieve eenheid van AZ Delta, het palliatief dagcentrum en tenslotte De Mantel zelf. Het vroegere Moederhuis is historisch erfgoed en wordt momenteel verbouwd. September 2021 nemen de palliatieve eenheid en De Mantel hun intrek en september 2022 start dan het palliatief dagcentrum op. Een meerwaarde van dit concept is de nauwe samenwerking tussen de drie diensten met een beter zorgcontinuüm als resultaat.

 

De netwerkorganisatie maakt palliatieve zorg bekend bij het grote publiek en biedt aan zorgverleners specifieke vormingen, trainingen en opleidingen via eigen deskundigen en in samenwerking met opleidingsaanbieders en hogescholen. De thuiszorgequipe staat in voor begeleidingen van patiënten en hun gezin thuis.

 

Wij vinden het leven een erg belangrijk stuk van de taak van onze thuisbegeleidingsequipe. We starten een thuisbegeleiding graag op een moment waarop genezen niet meer kan, maar het leven nog heel veel te bieden heeft. Dat is een moment waar we elkaar op een rustig tempo en zonder druk leren kennen. Het kunnen hebben over de toekomst, levenskeuzes, ziekte en leven, over comfort waar zorg wenselijk wordt, over organisatie van thuishulp, over de kracht van mantelzorg en zo nodig zeker ook over pijn- en symptoomcontrole. Alles vanuit het standpunt van levenskwaliteit en zingeving. Voor de patiënt en zijn gezin is deze thuisbegeleiding kosteloos. Wij garanderen een 24-uurs permanentie, 7 dagen op 7.

1
vzw netwerk palliatieve zorg Westhoek–Oostende
2
heidehuis vzw (Noord-West-Vlaanderen)
3
netwerk palliatieve zorg De Mantel vzw
4
netwerk palliatieve zorg Zuid-West-Vlaanderen vzw
5
netwerk palliatieve zorg Gent-Eeklo vzw
6
netwerk levenseinde vzw (Zuid-Oost-Vlaanderen)
7
netwerk palliatieve zorg Waasland vzw
8

Palliatieve Zorg Regio Dender

9
forum palliatieve zorg (Brussel-Halle-Vilvoorde)
10
palliatief netwerk arrondissement Leuven - PANAL vzw
11
palliatief netwerk arrondissement Mechelen vzw - PNM
12
palliatieve hulpverlening Antwerpen vzw - PHA
13
netwerk palliatieve zorg Noorderkempen vzw
14
palliatief netwerk arrondissement Turnhout vzw
15
netwerk palliatieve zorg Limburg vzw
I am a tooltip