Netwerk Pallion – Palliatieve Zorg Limburg vzw

Contact

Pallion – Palliatieve Zorg Limburg vzw

Universiteitslaan 1

3500 Hasselt

011 / 81 94 74

info@pallion.be

Werkingsgebied

Provincie Limburg

 

Wie zijn we

Het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg en Pallion zijn gefuseerd (1/2022)

Het netwerk Pallion – Palliatieve Zorg Limburg vzw is een samenwerkingsverband tussen vertegenwoordigers van eerstelijnshulpverleners, organisaties, instellingen, verenigingen en diensten en richt zich op het ondersteunen van palliatieve zorg. Dit samenwerkingsverband wordt erkend door de Vlaamse overheid.

 

Een netwerk met een visie

Pallion – Palliatieve Zorg Limburg vzw beoogt:

Een netwerk met een visie op palliatieve zorg

Omdat sterven bij het leven hoort, willen we dat elke burger zich bewust is van de mogelijkheden van palliatieve zorg en de daar bijhorende zorgplanning rond het levenseinde.

Pallion – Palliatieve Zorg Limburg vzw:

Pallion is referent en expert in palliatieve thuiszorg. Pallion is een aanspreekpunt voor iedereen die betrokken is bij een palliatieve thuiszorgsituatie in Limburg; van patiënt tot naaste omgeving en van hulpverlener tot vrijwilliger.

Een equipe van deskundigen (specifiek opgeleide verpleegkundigen, een psychologe en artsen) is ondersteunend beschikbaar voor de thuiszorg en in een thuisvervangende omgeving zoals een woonzorgcentrum, een voorziening voor mensen met een (mentale) beperking, een psychiatrisch zorgcentrum…

Iedere palliatieve begeleiding is maatwerk en start vanuit de wensen, noden en bezorgdheden van de patiënt. Er is aandacht voor zowel  lichamelijke, psycho-emotionele, spirituele en sociale ondersteuning. Pallion heeft tevens een sterk opgebouwde expertise in het zorgvuldig exploreren van levenseindevragen.

Pallion neemt, uit respect voor de reeds bestaande vertrouwensrelatie, de rol van de vertrouwde hulpverlener(s) niet over, maar vormt samen met hen een multidisciplinair team dat streeft naar een totaalzorg en maximale levenskwaliteit, ook wanneer het levenseinde onafwendbaar wordt.

Zo gaat Pallion samen met de patiënt, zijn omgeving en hulpverleners op weg en trachten ze ruimte te creëren voor datgene wat nodig is om afscheid te nemen en waardig thuis te kunnen overlijden.

1
vzw netwerk palliatieve zorg Westhoek–Oostende
2
heidehuis vzw (Noord-West-Vlaanderen)
3
netwerk palliatieve zorg De Mantel vzw
4
netwerk palliatieve zorg Zuid-West-Vlaanderen vzw
5
netwerk palliatieve zorg Gent-Eeklo vzw
6
netwerk levenseinde vzw (Zuid-Oost-Vlaanderen)
7
netwerk palliatieve zorg Waasland vzw
8

 Palliatieve Zorg Regio Dender

9
forum palliatieve zorg (Brussel-Halle-Vilvoorde)
10
palliatief netwerk arrondissement Leuven - PANAL vzw
11
palliatief netwerk arrondissement Mechelen vzw - PNM
12
palliatieve hulpverlening Antwerpen vzw - PHA
13
netwerk palliatieve zorg Noorderkempen vzw
14
palliatief netwerk arrondissement Turnhout vzw
15
netwerk: Pallion - Palliatieve Zorg Limburg vzw
I am a tooltip