Brochures

Onze publicaties zijn verkrijgbaar bij het netwerk palliatieve zorg van je regio. Zoek hier je netwerk.

Vragen over onze publicaties? Neem contact met ons op via info@palliatievezorgvlaanderen.be

Niet alleen: als je niet meer kunt genezen 

Over palliatieve zorg. Laagdrempelige brochure met informatie over palliatieve zorg voor de patiënt en zijn/haar omgeving.

categorie: algemeen

Palliatieve thuiszorg … en nu? 

Informatie over tegemoetkomingen voor patiënten en mantelzorgers bij palliatieve thuiszorg. Lees hier meer over tegemoetkomingen bij palliatieve zorg

categorie: algemeen

Balans in evenwicht. Praktische tips voor familieleden van een palliatieve persoon 
Laagdrempelige brochure die informatie en steun biedt voor wanneer een dierbare ernstig ziek wordt. Ze werd geschreven door onze werkgroep sociaal werk. 

categorie: mantelzorgers

Medisch begeleid sterven: een begrippenkader

Deze brochure biedt een omvattend begrippenkader rond medisch begeleid sterven. Het bespreekt keuzes i.v.m. curatief of levensverlengend handelen, keuzes i.v.m. pijn- en symptoomcontrole en palliatieve sedatie en keuzes i.v.m. actieve levensbeëindiging. 

Herdruk 2020. 

categorie: levenseinde

Het levenseinde teruggeven aan de mensen. Over de vroegtijdige planning van de zorg – voor zorgverleners

Een brochure over vroegtijdige zorgplanning geschreven voor zorgverleners.

categorie: levenseinde

Ook de laatste reis wil je samen bespreken… Over vroegtijdige planning van je zorg – voor de brede bevolking In deze brochure wordt uitgebreid uitgelegd wat bedoeld wordt met het vroegtijdig plannen van je gezondheidszorg en levenseinde.

categorie: levenseinde

Palliatieve Sedatie – Voor de brede bevolking

Deze folder richt zich tot de brede bevolking en bespreekt vragen zoals: wanneer kan palliatieve sedatie? Hoe verloopt palliatieve sedatie? Wat zijn bijkomende aandachtspunten?

categorie: levenseinde

Palliatieve Sedatie: richtlijn voor de praktijk – Voor zorgverleners

Deze vouwkaart voor zorgverleners geeft een samenvatting van de richtlijn Palliatieve Sedatie. Raadpleeg de volledige richtlijn op onze website

categorie: levenseinde

Wilsverklaringen inzake mijn gezondheidszorg en mijn levenseinde

Dit document is aangepast aan de recente wetswijziging, die bepaalt dat wilsverklaringen euthanasie opgesteld of herzien na 2 april 2020 onbeperkt geldig zijn in de tijd.

categorie: levenseinde

Iemand is niet meer. Verlies en rouw binnen palliatieve zorg

Brochure voor mensen die een dierbare verloren. Het gaat in op vragen zoals: Wat kan helpend zijn bij rouw? Wat kan je zelf doen? Wat kan je omgeving doen? Hoe breng je kinderen op de hoogte? Enzovoort. Herdruk 2010.

categorie: rouwzorg

Leidraad voor implementatie van palliatieve zorg in woonzorgcentra

Een brochure met praktische handvatten voor woonzorgcentra die palliatieve zorg in hun voorziening willen implementeren. Deze brochure is niet conform het nieuwe woonzorgdecreet van 2019. Het is niet meer op papier beschikbaar, maar wel nog online in te kijken.

categorie: woonzorgcentra

Samenvatting van de richtlijnen palliatieve zorg 
Een handig zakboekje met de steekkaarten van de verschillende Pallialine-richtlijnen. Raadpleeg de richtlijnen hier online.

categorie: richtlijnen pallialine

Boeken

Levenseinde. Naar een ethisch kader. Een wegwijs voor zorgverleners.

Dit werkboek biedt ethisch gedreven zorgverleners een stap-voor-stapaanpak met een waaier aan hulpmiddelen en leervormen. Het werd geschreven door ons in samenwerking met dr. Ruth Piers (PhD), dhr. Linus Vanlaere (PhD), mevr. Sylvie Tack (PhD), mevr. Annick Vansevenant. Verkrijgbaar in de betere boekhandel en bij de netwerken palliatieve zorg.

 

Bekijk hier de cover en achterflap van het boek.

Lees hier de eerste 20 pagina’s.

categorie: boeken

Alles over het levenseinde. Wegwijs in palliatieve zorg

Dit boek biedt een volledig overzicht van de zorg aan het einde van het leven. Het bevat ook persoonlijke getuigenissen die herkenning en steun bieden. Het werd geschreven naar aanleiding van ons 25-jarig bestaan onder de redactie van Gert Huysmans, Paul Vanden Berghe, Ria Vandermaessen (PANAL) en Guy Hannes (PNAT).

 

Bekijk hier de inhoudstafel
Bekijk hier de cover en achterflap.

categorie: boeken

Kinderen en Jongeren

‘Ondersteboven’
Een werkboek waarmee oudere kinderen (12 tot 16 jaar) op een creatieve manier hun emoties over het (nakend) verlies van iemand uit hun omgeving kunnen uiten.

categorie: kinderen en jongeren

Niet te jong voor verlies 

Een brochure waarin ouders en hulpverleners tips vinden hoe kinderen en jongeren te betrekken bij een palliatieve situatie. Wat vertel je en wanneer? Wat als je het zelf niet weet?

categorie: kinderen en jongeren

Een bed bij het raam

Een kinderboek dat in opdracht van de Federatie geschreven werd door kinderauteur Sylvia Vanden Heede en geïllustreerd werd door Jan De Kinder. Een leesboek voor 8+ of voorleesboek voor jongere kinderen. 

categorie: kinderen en jongeren

‘Mijn boek over…’ (hernieuwd!)

Een werkboek waarmee kinderen van de lagere school op creatieve wijze aan de slag kunnen gaan met hun emoties over het (nakend) verlies van iemand uit hun omgeving. Herdruk gerealiseerd met de steun van:

categorie: kinderen en jongeren

Le temps qui reste
Carnet d’expression

 

Meer info via:

www.letempsquireste.be
Gratis aanvragen via: Stichting tegen Kanker

categorie: kinderen en jongeren

Le temps qui reste 

Guide à destination des adultes

 

Meer info via 
www.letempsquireste.be
Gratis aanvragen via: Stichting tegen Kanker

categorie: kinderen en jongeren

Depuis que tu n’es plus là

Carnet d’expression

 

Meer info via 

Gratis aanvragen via: 

categorie: kinderen en jongeren

Depuis que tu n’es plus là
Guide à destination des adultes

 

Meer info via: www.depuisquetunesplusla.be
Gratis aanvragen via: Stichting tegen Kanker

categorie: kinderen en jongeren